Dnia 16 listopada, od prawie 25 lat celebrowany jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji uzgodniony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO. Ten dzień, ma co roku sygnalizować, że z brakiem tolerancji regularnie boryka się sporo osób. Jest to pewnego rodzaju apelowanie do licznych instytucji publicznych, naukowców oraz rządów, żeby szukali rozwiązania tego dużego problemu. Organizacji UNESCO mocno zależy między innymi na tym, żeby zmniejszyć nietolerancję poprzez edukowanie, ale również prowadzenie wielu paneli dyskusyjnych, które mają na celu promowanie tolerancji oraz zachęcanie do braku poniżania osób skrzywdzonych z wielu powodów.

Regularnie pojawiające się zjawiska przemocy, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i wszelkich nietolerancji, były spowodowane stworzeniem tejże inicjatywy. Stwierdzono jednak, że to właśnie te grupy zmagają się z przejawiającą się marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez osoby z bliskiego otoczenia. Oznaki nietolerancji są niezwykle niebezpieczne dla osób szykanowanych, dlatego też celebrowanie Międzynarodowego Dnia Tolerancji ma wspominać o różnego rodzaju sytuacjach, w których dochodzi do agresji, a także pomóc w wyszukaniu głębszych motywów kiełkowania braku akceptacji. Takie działania mają okazać się pomocne do tego, żeby zrozumieć, czym właściwie jest respektowanie nie swoich praw i cudzej własności, ale też pokazać, co to jest uznanie oraz akceptacja różnic indywidualnych. Ponadto ma pouczać, uczyć umiejętności wysłuchiwania, zrozumienia innych ludzi, ale również uznania różnych kultur.

W jaki sposób obchodzono w naszym kraju Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Prezydenci, jak i burmistrzowie polskich miast wystosowali generalny manifest, w którym przedstawiają ogromne zrozumienie dla osób, które doznały fizycznej i werbalnej przemocy wynikającej z rasizmu oraz homofobii. Prezydenci miast takich jak Warszawa, Gdańsk, Poznań, Lublin oraz Katowice podpisali się pod tymże manifestem. Prezydent stolicy, Rafał Trzaskowski zasygnalizował, iż solidarność dnia 16 listopada będzie manifestowana przez zawieszanie kolorowych banerów, jak i podświetlania budynków. Wyjątkowo w tęczowych barwach został podświetlony most Śląsko-Dąbrowski oraz Pałac Kultury i Nauki.

Tagi:

Brak komentarzy

Zostaw komentarz